Görsel Algı Testi

Görsel Algı

Görsel Tasarımın Bütünlüğünü ve Etkinliğini Belirleyen Tasarım Ögeleri
Çoklu Ortam Tasarımlarında Görsel Tasarım Öğeleri
1.Nokta
2.Çizgi
3.Renk
4.Doku
5.Şekil(Biçim)
6.Form
7.Değer(Leke)
Renk:
Tasarım elemanların ön plana iterek belirginleştirir ya da arka plana iterek görsel hiyerarşiyi oluşturmaya yardımcı olur.
Tipografik ögeler:Düşünce, bilgi ve mesajları, anlaşılabilir bir biçimsel düzen

Bireyin, çevresindeki görsel olay, olgu ve kavramları hissetmesi ve farkına varması olarak açıklanabilir.

Görsel Algı Nedir?
GÖRSEL TASARIM NEDİR?
İnsanın kullandığı nesneler ile yaşadığı çevreyi ve fiziksel ve ruhsal gereksinimleri doğrultusunda çağın estetik ve teknik değerleri ile yeniden üretmesi ya da düzenlemesidir.
ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARINDA
GÖRSEL TASARIM
ÇOKLU ORTAM TASARIMLARINDA GÖRSEL TASARIM ÖĞELERİ
Çeşitli büyüklükteki yuvarlaklar,
merkezi dengeye sahip yüzey etkisi, iki çizginin kesiştiği yer ya da dairesel benek/ leke
olarak tanımlanmaktadır.
1-Nokta:
2-Çizgi:
Işığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak
gözümüzde bıraktığı etki olarak tanımlanmaktadır.
3-Renk:
ÇOKLU ORTAM TASARIMLARINDA
GÖRSEL TASARIM ÖĞELERİ
Görsellerin çoğu iki boyutludur. Bu görsellerde doku ve desen kullanarak üçüncü bir boyut eklemek mümkün olabilir.
Doku, görselin hem daha gerçekçi gözükmesine (sol),hem de zeminle cisim arasında oluşan farklılık sayesinde daha rahat algılanmasına yardımcı olur.

4-Doku:
ÇOKLU ORTAM TASARIMLARINDA
GÖRSEL TASARIM ÖĞELERİ

Bir yüzey üzerine yaratılan
iki boyutlu biçimlerdir.

•Nesnelerin dış çizgisidir.

•Şekillerin genişliği ve yüksekliği vardır.
5- Şekil:
Genişliği, yüksekliği, derinliği olan şekillere denir. Dört boyutlu şekiller olarak da nitelendirilebilirler.

6-Form:
Görsel öğeler üzerindeki koyu-orta-açık ya da ışıklı-yarı ışıklı-ışıksız alanlar leke olarak nitelendirilmektedir. Resim sanatında yüzeyin homojen biçimde tek renk kullanılarak örtülmüş parçasıdır.

7-Leke:
Görsel imajlar( resim, grafik, fotoğraf ):
Resimler, grafikler ve fotograflar gibi görsel imajlar, verilmek istenen mesajı daha anlamlı kılar.

Hareketli görüntüler ( Görsel efektler, canlandırma, gerçek görüntüler ):
Hareketli görüntüler birçok grafiksel uygulamanın bir arada kullanıldığı tasarım ögeleridir.

Sesler :
Görsel tasarımda sesler anlaşılırlık düzeyini etkiler

Çoklu Ortamda Tasarımlarında Görsel Tasarım İlkeleri
Yön:
Görsel tasarım sürecinde yön, tasarım öğelerinin bütünsel ve ayrı ayrı oluşturduğu yatay, dikey, eğri el ya da diyagonal algısal etkilerdir.

Boşluk:
Kompozisyon içerisinde arka plan ya da beyaz alan
olarak nitelendirilen alan olarak tanımlanır.

Denge:
Kompozisyon içerisinde kullanılan resim, fotoğraf, yazı gibi öğelerin oluşturduğu hareketin, tasarımın bütünlüğünü bozmayacak bir şekilde bir araya getirilmesidir.

Orantı:
Tasarım öğelerinin boyutları arasındaki ilişkiler olarak tanımlanabilir.

Hiyerarşi:

Tasarım öğeleri arasındaki öncelik ve önem sırasına göre renk, biçimsel ve boyut özellikleri ile oluşturulan sıralamadır.

Vurgulama:

Tasarım öğeleri içerisinde dikkatin en çok çekilmesi istenilen noktaya ilişkin boyut, renk, biçim özelliklerinin değiştirilmesi ile elde edilen etkidir.

Devamlılık:

Kompozisyondaki yüzey etkisi yani arka plan ve sayfa
düzeni bakımından diğer sayfalar arası geçişte öğeler arasında kesintisiz akış anlamına gelir.

Bütünlük:

Görsel elemanlar ve bunların fonksiyonları arasındaki ilişkileri oluşturur.

Farklı ortamların birleşiminden oluşan çoklu ortamlarda görsel tasarımın ,kullanıcıya verilmek istenilen mesajı etkili bir görsel iletişim süreci ile kullanıcı için çekici hale getirme amacını taşıyan bir süreçtir.Bu nedenle görsel tasarım süreci bileşenlerini çoklu ortam uygulama tasarımında önem taşımaktadır.