Hakkımızda

Doğru gelişim olarak; çocuk ve ergenlerin psikolojik, pedagojik, bilişsel, duyusal, duygusal, zihinsel, sosyal ve akademik gelişimlerine destek olmayı amaçlıyoruz.
Çocuklarımızın kendilerini gerçekleştirmeleri, problemlerini çözebilecek olgunluk düzeyine erişmeleri ve böylece mutlu bireyler olarak toplumsal yaşama entegre olmaları düşüncesiyle psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
Ebeveynlerin; büyüme çağındaki çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurabilmeleri, sorunların üstesinden gelebilen, kendini ifade edebilen mutlu ve başarılı bireyler yetiştirebilmeleri için pedagojik destek hizmeti sağlıyoruz. Böylece okul ortamında yaşanabilecek sorunlarda ve eğitim hayatının sağlıklı bir şekilde planlanmasında yardımcı olmayı hedefliyoruz.
Odaklanma, algılama, kavrama, düşünme, öğrenme, hatırlama, analiz yapma ve düşünme becerilerini ifade eden bilişsel gelişim alanında, bireyselleştirilmiş destek hizmeti sunuyoruz. Uyguladığımız bilimsel programlarla; zihin performanslarını en üst seviyeye çıkarmalarına, böylece akademik hayatlarında daha başarılı olmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Akademik başarıyı arttıran, kaygıyı ve olumsuz duyguları azaltan etkili yöntemlerimizle beyin gelişimlerine katkı sağlıyor, kapasitelerini maksimum seviyede kullanmalarına yardımcı oluyoruz.
Uluslararası geçerliliği yüksek bilimsel testler aracılığıyla çocuğun zihin haritasını, öğrenme yolunu, eğilimlerini, bilişsel sisteminin güçlü ve zayıf noktalarını ortaya çıkarıyor, desteklenmesi gereken bilişsel alanlarla ilgili özel bir müdahale programı oluşturuyor ve adım adım uyguluyoruz. Böylece beynin bütüncül olarak çalışmasını sağlıyor, bilişsel sistemin performansını yükseltiyor, dikkat ve motivasyon eksikliği, kaygı, öğrenme sorunları gibi problemlerinin ortadan kalkmasını kolaylaştırıyoruz.
Çocuğunuz; psikolojik ve pedagojik desteğe ihtiyaç duyuyor, algılama, anlama, hafıza, öğrenme, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite, disleksi (özgül öğrenme güçlüğü), hiperleksi, sınav kaygısı, özgüven vb. sorunları yaşıyor, okul yaşamında hedeflenen performansa ulaşmakta zorlanıyorsa sizleri de merkezimize bekliyoruz…