Ergenlik Dönemi

Ergenlik Ve Öfke Sorusu

Ergenlerin öfkelenmeye yatkınlıkları hakkında fikrinizi soran sorumuza sizlerden gelen yanıtları paylaşıyoruz.

Soru: Sizce, ergen yaştakiler neden kolaylıkla öfkelenmeye yatkındırlar?

Cevap: Orta yaş insanı olarak çevremde algılayabildiğim kadarı ile aslında geçler bunu kullanıyor. Nasıl olsa annem babam genç diyecek. Amma tabi ki bilimsel açıklaması vardır. Bedensel değişim zor kabul görüyor olsa gerek. Kendi isteği dışında gelişen fiziksel yapıya müdahale edemeyen genç acısını çevreden çıkartıyor diye algılıyorum. Cevap: Buna öfkelenmeden öte duygusal patlama demek daha yerinde olur. Çünkü öfke haksızlık olmuş olaylar sonucunda gösterilen tepkidir. Duygusal patlamada bir sürü ifade edilmemiş içsel birikintinin dışa vurulmuş hali oluyor. İnsana değer verilmeyen, söz hakkı tanınmayan, sadece ceza ile yola getirmeye çalışan, iyilik diye iyi geçinen insanların mazlumları öldürdüğü, fazla sevgi adı altında anne-babalarımızın bizim özgürlüğümüze sahiplendiği, bizim adımıza kararlar verildiği bir dünyada, hep getirin mazlumu anlayışın hâkim olduğu bir dünyada ergenlerden ne bekliyorsunuz? sevgi bekliyorsanız, bu davranışların sonucunda sevgi alamayacağınızı bilmeniz gerekir. En çokta suçlular bir kişiyi öldürürken, iyiyim diyen insanların bir karar vererek milyonlarca insanı öldürmesi kadar bana çelişkili gelen başka bir şey yoktur. Böyle bir ortamda ancak sistemin tümüne isyan adı altında duygusal patlama gerçekleştirerek sağlayabilirsiniz. Cevap: Ergenlik, kızgın genç adamlar ve genç kadınların dönemidir. Genç adamlar ve genç kadınlar içleri öfkeyle dolu çocukluklarını terk ederler. Bu arada gözlemim -bu coğrafyanın bir insanı olarak söylüyorum- ergenlik sanıldığının aksine daha uzundur. Sınırsız potansiyelli gençler, sınırlı yaşamlarına orta yaşlarında ancak adım atarlar. Cevap: Ergen yaştakilerin daha kolay öfkelenmesinin altında duygu karmaşası yatıyor, kişilik arayışı döneminde duygular arasında geçiş çok daha hızlı ve yoğun oluyor diye düşünüyorum. Cevap: Ergenler, ergenlik dönemlerin de ben kimim, neye sahip olmaya başlıyorum gibi sorulara yanıt bulmaya ve çocukluktan çıkıp bir yetişkin olmadan öce kimlik kazanma dönemine girerler. Bu nedenle zihinsel ve duygusal yönden gelişime girerler. Ne var ki, duygusal gelişimlerinde öfkelenip kendilerini kabul ettirme gibi davranışlar sergileyebilirler.

Cevap: bizim büyüklerimiz ergenliği çocuğun erkekse seksle tanışmasına kızsa seksi artık fark ediyor olmasına bağladığı için o çocuğun bir birey ve insan olarak diğer insanların problem olarak algıladığı şeyleri algılamayan çünkü onun hormonları başka çalışıyor ya onun için ciddiye almaya dinlemeye vakit ayırmaya gerek yok nasıl olsa geçecek bu dönem. Dinliyormuş gibi yapalım da kotu alışkanlıklar edinmesin yada hiç sesimizi çıkarmayalım da ailem beni anlamıyor demesin noktasından hareket ettikleri için karşılarındaki çocuğun da bu davranışları anlamayacağını düşündükleri için o çocuk nasıl öfkelenmesin. Cevap: Bir bebeğin ağlayarak, varlığını, isteklerini dile getirmesi gibi bir şey. Ergen yaştakiler de geçiş dönemindedirler. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunun farkına varmaya çalışırlar. Topladıkları taşları, yerine oturtma çabası içerisindedirler kısacası kafaları çok karışıktır. Yapmak istediklerine hep karşı çıkılacağı duygusuyla hareket ederler ve tepkiye hazırdırlar. Cevap: genç yaşlarda iken deneme yanılma yoluyla hayal kırıklıkları silsilesini henüz bilmeyiz. Derilerimiz acılardan köseleye dönüşmemiştir henüz. Yaşam umutlardan mütevellittir. Sadece öfkeyi değil insana dair insanı insan yapan tüm duyguları daha yoğun yaşarız. Çoğunlukla çevremizdeki insanlar da bir zamanlar genç olduklarını adeta unutmuş gibidir. Sadece toplumun kendilerine yükledikleri rolleri oynama telaşı içindedirler. Cevap: bir çok duygunun yaşamışlığın birikiminden olabilir diye düşünüyorum. Cevap: erişkin insanlarda tarifi zor ve kendimce anlamsız bulduğum onların hesap vermek olarak anlamlandırdığı bir özgürlük egosu gelişiyor. Bunların sonucunda da yaptıklarının sorumluluğunu almaktan ve kendilerinin gayet bilincinde olarak gerçekleştirdikleri yanlışları itiraf etmektense kolay yolu seçip saldırgan ve kırıcı oluyorlar bence.Cevap: herşeye sahip oldukları içinCevap: ergenlik; bedensel, sosyal ve duygusal değişimin görüldüğü çağdır. Bu değişim sürecinde kişi karşılaştığı sorunlara tepki olarak öfkeyi savunma mekanizması olarak görür. Ergenler ile yetişkinlerin öfkelenme sebepleri birbirinden farklı olduğundan çatışmaya sebep olur. Ergenlik çocukluktan yetişkinliğe geçiştir ve ergen kendisini topluma kabullendirme yönünde kişilik çatışmasına girdiğinden daha çabuk öfkelenir. Aile içinde anne babanın yeri geldiğinde sen küçüksün sus, yeri geldiğinde sen büyüdün artık çocuk değilsin demesi ergeni en çok öfkelendiren durumdur. Ergen kendini önemsiz hiçe sayılmış hisseder. Bazen de öfkeyi yaptırım olarak kullanabilir. Öfkelenirsem dediğimi yaptırabilirim gibi. Öfkenin sebebi sosyal bir olgu olmakla birlikte kişiye göre tepkisel boyutu değişir. Öfkeyi kontrol etme mekanizması kişinin çocukluğunda gördüğü sevgi boyutu ile orantılıdır. Gücünü ailesindeki yada çevresindeki sevgiden alan çocuk ergenliğe daha rahat geçiş yapar. Yalnızlığı daha az hissedeceğinden ve güven duygusu gelişeceğinden öfke kontrolü daha kolay sağlanacaktır.Cevap: duygusal yoğunluk yüzünden çevrelerinin sürekli onlara baskı yaptıklarını düşünüp bu baskıdan kurtulmak isterler ve çevrelerine karşı yırtıcıdırlar.oysa bunlar günlük rutin yaptığı duyduğu şeylerdir…Cevap: sorumluluk bilinci az olduğu ve olayın sonucunu, ileriyi, görme yetisi eksikliğinden hoşgörüsüzlüktenCevap: Çünkü henüz ergenlik safhasındadırlar. Gelişim tam oluşmadığı için istek ve arzuları farklılaşacak ve gelişimin en temel olanı kişiliğini bulma ve kendini bulma ve bilme çağı yani ergenliğindeki değişmelerini kadın erkek-aile çevresi-toplumsal çevre gibi sınıfların farkındalığıyla öfkelenmeleri bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde olacaktır.Cevap: aslında onları bu psikolojiye iten biraz ilgi çekmek çocukluktan ergen bireye oluşa geçişin getirdiği yük karşısında ilgi görmek, biraz da onlara ergen denilip anlayış gösterilmesi gerektiğine inanmaları. onların böyle bir ergen psikolojisi durumundan haberleri olmasa olaylara karşı dirençle bakmaya çalışırlar ama böyle bir durumun sürekli konuşulması zaten ergeni bu psikoloji içine sokmaktadır.Cevap: Ergen yaştakiler aslında bir arayış içindedirler bireyliklerini arama mücadelesi. Bu yüzdende söylenen en ufak kelime onları sinirlenmeye itmektedir.Cevap: bence çok üstüne gidildiğinden öfke patlaması olurCevap: Topluma hem uyum sağlamak hem de farklı olmak çabası içinde bir kimlik oluşturma mücadelesi vermektedirler. Ayrıca yaşadıkları fizyolojik gelişim özellikleri duygularını da vurur, bu iç çatışmaları yaşar ve yola koymaya çalışırlarken bir de dış odaklı çatışmalar genç çocukları kolay öfkelenir hale getirir. Ben de bir ergen annesiyim ve duygu gelgitleri ile öfkeye karşı sabırlı bir tavır sergiliyorum. Bu dönemin de tadına varmaya çalışıyorum çünkü biliyorum ki geçici.Cevap: “Kendilerini tanıma, büyümüş olduklarını ve her şeyi kendilerinin en iyi yapabileceklerini düşünme, yeterliliklerinin farkına varma aşamasında oldukları için ayrıca büyük sorumluluklar yüklenmesinden kaçtıkları için öfkelenirler” diyebilirim. Aile ile aralarında olan iletişim kopukluğundan (kuşak farkından) dolayı, deneyecekleri ve yaşayacakları her türlü yeni tecrübeden ailelerinin haberdar olmasını istemeyerek en fazla öfkeli hareketleri aileye karşı sergileyebilirler. Çevredeki duyumların ailelerine ulaşabileceğini düşünebilirler. Cevap: ergen yaştakiler için dünya bir başka döner. Her şey istedikleri gibi gelişsin isterler. henüz hayatın yükünü üstlenmemişlerdir. doğrularıyla yanlışlarıyla kabul edememişlerdir hayatı. kendilerine bir kişilik arayışı içerisindedirler. sanırım öfkeli kişilikleriyle her şeyi yaptıracaklarını ve kabul göreceklerini zannediyorlar.Cevap: kendilerini birey olarak kabul edilmesini istemelerinden ve bedendeki fizyolojik gelişmeden kaynaklanan değişikliklerCevap: çocuk olmakla yetişkin olmak arasında bir yerdeler. bu belirsizlik kolay olmasa gerek. bazı konularda sen çocuksun denirken bazı konularda yetişkin gibi davranmasını bekliyoruz. Tabi ki önemli bir diğer etken de hormonlar. fiziken hızla gelişiyorlar. bu yeni bedene adapte olmaları da zor. bir diğer etken çevredekilerin beklentisi. daha fazla kural var. çocukken hoş görülen şeyler hoş görülmez oluyor. anne baba da aceleci davranıyor. bu süreçte kurallar olmalı ama aynı zaman da hoşgörü de. kararlı davranmalı ancak katı değil. her yönden şekillendiği bir dönemde kalıp içinde davranmasını beklemek yanlış. o dönemde herkes bir şey bekliyor. arkadaşları grupla hareket etmesini bekliyor aile yetişkin davranmasını bekliyor. diğer yetişkinler olgun davranmasını bekliyor. ama kimse ergenin bu süreci atlatmasını beklemiyor. Ayrıca bu süreçte genellikle liselere veya üniversiteye giriş sınavları oluyor. yani ergen her yönden sınanıyor. bunları yazarken ben bile sıkıldım. her şeye hayır diyen bir ailesi varsa, ergeni dinlemiyorsa öfkelenmesin de ne yapsın?Cevap: Bazı şeylerin farkına varması ve bunları sadece kendisi fark etmiş gibi kendini dünyanın merkezinde sanması, bir birikim olmadığı için de eleştiri ve farklı düşüncelere alınarak öfkelenmesi.Cevap: Bence bunun sebebi; kafa karışıklığındadır. O yıllarda kişi kendisiyle anlaşmaya çalışır. Dünyaya bakmak için kendi açısını bulmaya çalışır. Bolca cevap verilmesi gereken soruları vardır. Bunlarla uğraşmak kolay değildir. Anlaşılmadığını düşünerek öfke duyması bu sebepten olabilir.Cevap: tabi ki delikanlı oldukları için. Cevap: seni seversem senin sevdiğini de severim. İnsana neyi öğretirsen onu öğrenir, ergen yaştakilerde çevresindekilerden öfkelenmeyi öğrendiklerinden. daha birçok sebepleri vardır ama bence en önemlisi ailedeki alınan eğitimdir.Cevap: Çünkü çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş dönemi yaşadıkları için kendilerini sanki bir boşlukta görüyor gibi hissederler. Çünkü insan o yaşta kendisini dar bir kapıdan sancılı bir geçiş yapıyormuş gibi hisseder. O yaşta insan hiç bir şeyi net algılayamaz. Bu yüzden kendilerini sanki bir bilinmezin içinde algıladıkları için kendilerini sürekli gergin hissederler ve ufak şeylerden dahi öfkelenirler.Cevap: kendi içlerindeki benlerin farkında değiller ve yaşamla olgunlukları doğru orantılıdırCevap: Yasam tecrübeleri az. Empati kurmada zorlanıyorlar.Cevap: Bir yandan yetişkin olduklarını ispatlamak çabasıyla kişiliklerini ortaya koymalarına izin verilmediğinde, bir yandan değişen hormonlarının etkisiyle, bir yandan da hayatın onları yarış atına döndürmelerine dayanamadıkları için aniden öfkelenebilirler.Cevap: ergenlere birçok haksızlık yapıldığından ve küçük oldukları için herkes onları ezer diye düşündükleri içinCevap: Doğan çabucak öfkelenmemizin sebeplerinden biri hormonsal diğer bir faktör ise bundan sonra bende varım benim sözümde var tek başına varlığım düşüncesinin olmasıdırCevap: Ergenlik dönemi: bireyin düşünce yapısının,olayları algılamasının değiştiği, daha duyarlı, daha kırılgan olduğu bir dönemdir. Ergenlik dönemindeki bireylerin düşünce, davranış kalıpları hakkında biraz bilgili olmak, onları anlamaya çaba göstermek, tahammüllü olabilmek, empati yapıp kendi ergenlik dönemimizi hatırlamak, kısacası onlara değer vermek ve bunu onlara hissettirmek yardımcı olmamızı sağlayacaktır.Cevap: insanın artık kendisinden bıkmasıdırCevap: hormonların etkileri, biyolojik yapıdaki değişimin psikoloji üzerine farklı bir etkisi olabilir. Bazıları içe kapanır, bazıları sinirli olur, bazıları da kendilerini kontrol altında tutabilir.Cevap: çünkü hep kendi isteklerini yerine getirmek isterlerCevap: sebebi, henüz kişiliklerinin yerine oturmamasından ve de vücuttaki değişiklikleri sebebiyle çabuk öfkelenirler. Buna da buluğ cağı diyoruz.Cevap: çünkü bu dönemde her şey onlara sinir bozucu gelir ve istediklerinden çok uzak kaldıkları için öfkelenirler ve gerçekten de istedikleri onlardan çok uzaktır çünkü bunu yaşadım.Cevap: Çok basit çünkü yılların birikimi yaşanan olumsuz yılların getirdiği sorunları ve buna stres de eklendiğinde insanlar artık bu ağır yaşamı kaldıramadıklarından kolayca öfkelenebiliyorlar.Cevap: ergen yaştaki insanların öfkelenmeleri evet gerçektende kolaydır bunları ben de yaşadım belki de hala yaşıyorum. bu yaştaki insanlar hep kendi bildiklerini okurlar sanki dünyayı ben yarattım havası içindedirler başkaların ne söylediklerin onlar için önemli değildir çünkü dünyayı onlar yaratmıştır kendi bildiklerini okurlar. özellikle aile içindeki tartışmalarda böyle sorunlar çok yaşanır ergen ailesini pek beğenmez ve ufak bir öfkelenmede kendisini dışarıya atar sürekli arkadaşlarının yanında ya da sevgililerinin yanında olmak ister bu öfkede onlar için bir bahane niteliğindedir.Cevap: a) Bence en temel neden duyguların bu yaşta daha ağır basması. Yani olaylara duygularla yaklaşması. İddialaşma ve kanıtlama, söyledin söylemedim gibi. b) Kaale alınmak, umursanmak kendini kabul ettirmek, fikirlerine danışılmasını ister. c)Özgür olmak ister. Kimse benim ne yaptığıma karışmasın. Kendim yapabilirim gibi. d) Zihinsel bedensel ve ruhsal gelişimin temellerini attığı bir çağda olduğu için. Kimlik kazanıyor olmaya başlamak.[td_smart_list_end]