TYT-AYT ve LGS Sınav Danışmanlığı

REHBERLİK VE DANIŞMANLIK

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak amacımız erken çocukluk eğitiminden lise mezuniyetine kadar tüm öğrencilerimizin yeteneği ve potansiyeli doğrultusunda kendini gerçekleştirebilmesini sağlamak ve endüstri 4.0 devrimine uygun beceriler edinmiş, donanımlı bir 21. yüzyıl bireyi olarak hayata hazır olmalarına yardımcı olmaktır.

Bu anlamda yaptığımız çalışmalardan bazılarını sizlerle paylaşmak isteriz:

ÖĞRENCİ TANIMA: Derece Okulları’na kayıt yaptıran her öğrenci için bir rehber öğretmen nezaretinde, seviyeye uygun ve her kademe için ayrı hazırlanmış olan tanıma formu uygulanır; böylece öğrenci hakkında ilk ön izleme yapılmış olur. Bunun dışında, gerek duyulan öğrencileri daha detaylı incelemek için gerekli diğer testler uygulanabilir.

OKULA UYUM: Derece Okulları’na katılan her öğrenci ve bir üst sınıfa geçen her öğrenci için eğitim öğretim yılının başında, Derece Okulları Rehberlik Bölümü öncülüğünde; okula fiziksel, duygusal, akademik, sosyal uyum, oryantasyon ve adaptasyon çalışmaları yapılır. Süreç yakından takip edilerek, olası olumsuz durumlarla ilgili tedbirler alınır.

DERECE DAVRANIŞ YÖNETİMİ: Derece Okulları’nın kendine özel hazırlanmış “Derece Davranış Yönetimi” öğrencide farkındalık yaratmak amaçlı uygulanan interaktif bir programdır. Burada nihai amaç hiçbir uyaran ya da uyarıcı olmadan öğrencilerimizin yapması ya da yapmaması gereken davranışları içselleştirmesini sağlamaktır. Örneğin; Karanlıkta esnerken bile ağzını kapatmak gibi. Derece Davranış Yönetimi ile sosyal iletişimi güçlü bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

4.0 ENDÜSTRİYEL DEVRİM VE 21. YÜZYIL BECERİLERİ REHBERLİK UYGULAMALARI: Derece Okulları, öğrencilerinin Endüstri 4.0 devrimi uyumlu eğitim programıyla, donanımlı ve 21 yüzyıl becerileri gelişmiş birer dünya insanı olabilmeleri için çalışmalarını sürdürmektedir. Derece Okulları, öğrencilerinin doğuştan getirdikleri yetenek, ilgi ve yönelimlerini geliştirmek ve bu gelişim hakkında farkındalıklarını artırmalarını sağlamaktadır. Geleceğin yeni sektör ve mesleklerine uygun, kaliteli ve çağdaş bilgi birikimi ile kariyerlerine yön verebilecek nitelikli bireylerin yetişmesi için veli-öğretmen iş birliği ile çalışmalarına devam etmektedir.

REHBERLİK MÜDAHALE: Derece Okulları Rehberlik Bölümü, önleyici rehberlik çalışması olarak olay vuku bulmadan önleme yönelik, koruyucu çalışmalar yapmaktır. Ayrıca müdahale gerektiren her türlü olay için zamanlama ve önem sırası gözetilerek öğrenci, öğretmen ve veliler ile gerekli uygulama süreci yürütülmekte ve mutlaka bir sonuca varılmaktadır.

KARİYER GELİŞİMİ: Derece Okulları’nda, lise programına devam eden öğrencilerimiz hayatlarını yönlendirecek olan kariyer seçimlerinin en önemli durağında olduklarının bilincindedirler. Kendilerini çok iyi tanıyan, gözlemleyen ve uyum içinde çalıştıkları rehber öğretmenleriyle bir kariyer yolu seçerler. Bu seçimi yaparken, nelere önem vermeleri gerektiği, hangi mesleği seçerlerse daha mutlu ve başarılı olacakları, doğuştan gelen ve Derece Okulları tarafından geliştirilen beceriler ile hangi alanda daha başarılı olacakları konuları iredelenir, değerlendirilir ve buna göre öğrenciler yönlendirilir. Uygulanan program dahilinde, gözlem ve sosyal ilişkilerle yapılan çalışmalara ek olarak Derece Okulları Kariyer Eğilim Testi (DOKET) ile öğrencilerimiz kendilerini daha iyi tanır ve uygun oldukları meslek dallarını seçebilme yetisine sahip olurlar.

BİREYSEL DANIŞMA HİZMETİ:  Öğrencilerimiz ve velilerimiz ile birebir olarak yapılan görüşmeler Derece Okulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik uzmanları tarafından randevulu olarak organize edilir. Her dönemde, her öğrenci velisi ile en az bir görüşme gerçekleştirilir. Özel durumlarda ise ihtiyaca göre sıklık ve süre artırılıp azaltılabilir, ayrıca branş öğretmenlerimiz ile rehberlik öğretmenlerimizin yaptığı görüşmelerle öğrencinin gelişim süreci ve özel durumları takip edilir.

ALGISAL TERCİH ENVANTERİ:  İnsanlar karakter özelliklerine göre bir ya da birkaç öğrenme sitili çerçevesinde öğrenirler. Her öğrenci öğrenebilir ama her öğrencinin öğrenme sitili farklıdır. Derece Okulları’nda öğrencilerimizin standart öğrenme sitilleri olmadığını bilir ve ders programlarımızı hazırlarken farklı öğrenme stillerini kullanırız.

Derece Okulları Rehberlik Bölümü tarafından, 2. sınıftan itibaren, öğrencilerimizin tamamına Derece Algısal Tercih Envanteri ( Öğrenme Stilleri Envanteri ) uygulanır.

Öğrenme stilleri nedir?

Herkes öğrenebilir ama herkes aynı şekilde öğrenmez. Her çocuğa uyabilen, standart bir öğrenme stili yoktur. Çocuğunuzun öğrendiği yolu bulup o yönde ilerlemesini kolaylaştırmanız gerekir. Çocukların akademik başarısı ancak bu şekilde artar. Algılayış şekli, ilişkileri, bilişsel, duygusal ve fizyolojik yapısı çocukların öğrenme stilini belirler. Bu noktada önemli olan çocuklara en uygun öğrenme stilini uygulayabilmektir. Derece Okulları, her bir öğrencinin uygun öğrenme stilini keşfeder ve öğrencilerine buna göre bir eğitim programı uygular.

OKUL TERCİH ve SINAV DANIŞMANLIĞI: Ulusal ve Uluslararası sınavlara tempolu ve sistemli bir şekilde hazırlanan Derece Okulu öğrencilerimize bu süreç içinde sadece akademik olarak değil, dikkat eksikliği ve sınav tekniği ile ilgili de danışmanlık hizmeti verilir. Sınav sistemlerinin tanıtılması, öğrenciye uygun etüt çalışmalarının, dikkat çalışmalarının düzenlenmesi, hedefinin belirlenmesi, sınav kaygısını azaltacak motivasyon çalışmaları ve sınav sonrası yapılacak olan uzman tercih danışmanlığı da bu süreç içinde yer alır.