Uyum Danışmanlığı

Uyum Danışmanlığı

Eğitsel Rehberlik: 

Eğitsel rehberlik, öğrencilerin üniversiteye ve çevresine uyum sağlamalarında, doğru ve gerçekçi bir biçimde eğitsel tercihlerde bulunmalarında, motivasyonlarının arttırılmasında, verimli ders çalışma yöntemlerini öğrenmelerinde, zamanı etkili bir biçimde kullanmalarında ve akademik başarılarını arttırmalarında onlara destek olmak amacıyla sunulan hizmetleri içermektedir. Eğitsel rehberlik kapsamında akran danışmanlar tarafından sunulacak hizmetler şunlardır:

Üniversiteye yeni başlayan, yatay ya da dikey geçişle yeni kaydolan öğrenciler için uyum çalışmaları

Etkili zaman yönetimi becerilerinin geliştirilmesi

Vize, finallere ve merkezi sınavlara daha etkili bir biçimde hazırlanma yöntemlerinin öğretilmesi

Öğrenme motivasyonunun arttırılması

Öğrenme engelleri ile başa çıkma becerilerinin kazandırılması

Hafıza geliştirme tekniklerinin kazandırılması

Mesleki Rehberlik:

Üniversite öğrencilerinin mesleki hazırlık süreçleri ve geleceğe dönük kariyer planlamalarıyla ilgili sulan hizmetleri içermektedir. Akran danışmanlığı programı kapsamında ADÜ-GENÇ’te üniversite öğrencilerine sunulacak hizmetler şunlardır:

Akademik ve kariyer ilgilerine ilişkin farkındalığın arttırılması

Meslek ve kariyer seçenekleri arasında bağlantıların kurulması

İş arama stratejilerine ilişkin farkındalık kazandırılması

Etkili özgeçmiş yazma becerileri

İş mülakatları için hazırlanmak ve iletişim becerilerini güçlendirmek

Olası iş tekliflerini değerlendirme becerisi

Kariyer hedeflerine ulaşmayı kolaylaştıracak gerçekçi bir kariyer planlamasının yapılması

Mesleki ilgiler, kişilik özellikleri ve ideal çalışma ortamlarının belirlenmesi

Mesleğe hazırlanma yolunda staj başvurularının gerçekleştirilmesi

Kişisel-Sosyal Rehberlik

Çatışma çözme
Öfke kontrolü
Sınav kaygısı