Zihin Haritası Yöntemi

Zihin Haritaları Eğitimi

Zihin (Akıl) Haritaları Eğitimi: Çok amaçlı bir düşünme aracı olan Zihin Haritaları aynı zamanda beynimizin “İsviçre Çakısı” olarak da adlandırılabilir. Zihin Haritaları tekniği üretkenliğinizi yükseltir ve yaratımcı fikirlere ulaşmanıza yardımcı olur. Zihin Haritaları düşüncenizi görsel biçimde sunar.

Zihin (Akıl) Haritaları Eğitimi ile üretkenliği arttıracak ve zihin haritaları teknikleri ile yaratıcı fikirlere ulaşmada potansiyelinizin sınırlarını zorlayacaksınız.

Zihin Haritaları Eğitimi Kimler Katılmalı

Kurumsal, Şirket Çalışanları,

İlkokul, Lise ve Üniversite Öğrencileri,

Eğitimciler ve Danışmanlar,

Zihin Haritaları Eğitimi, tüm meslek grupları, ilgi alanları ve öğrendiklerini unutmak istemeyen, yaratıcı fikirler geliştirmek isteyen herkes içindir.

Zihin Haritaları Eğitimi ile Öğrenci Neler Kazanır?

Özel hayatta ve profesyonel iş yaşamında zaman yönetimi becerileri ile zaman kazanır.

İletişim, problem çözme ve yaratıcı fikirleri geliştirme tekniklerini yükseltir.

Zihin (Akıl) Haritaları tekniği ile Öğrenmeyi Öğrenme tekniklerini kazanır.

Yaratıcı ve stratejik düşünme becerileri edinir.

Kişisel ve takım çalışması becerilerini geliştirir.

Sunum becerilerini geliştirir.

Zihin Haritaları Temelleri

Zihin Haritalarına Giriş

Zihin Haritaları Nedir?

Zihin Haritaları Prensipleri

Zihin Haritaları ile İlgili Terimler

Zihin Haritaları Neden Önemlidir?

Zihin Haritaları Arkasındaki Bilim

Zihin Haritaları İle İlgili Bilimi Anlamak

Hafıza Teknikleri Araştırmaları

Üretkenliği Arttırma Çalışmaları

Üstbiliş (Üstbellek)

Biliş ve Üstbiliş

Üstbilişsel Bilgi

Üstbilişsel Kontrol

Bilişsel Gelişim Bakımından Üstbiliş

Üstbilişin Öğretimi

Nasıl Düşünürüz?

Geleneksel Düşünce Süreçleri Limitlerinin Yaratıcılık Becerilerimize Etkisi

Üretkenliği Arttırma

Üretkenliği Arttırma Teknikleri

Örnek Uygulamalar

Yaratıcı Fikirler Meydana Getirmek

Zihin Haritaları ile Simülasyonlar

Yaratıcı Düşünce

Yaratıcı Düşünce ile Yeni Fikirleri Buluş

Beynin Yaratıcı Gücünün Ortaya Çıkarma

Potansiyel Gücünüzü Keşfetmek

Zihin Haritaları Uygulamaları

Zihin Haritaları Uygulamalarına Genel Bakış

Zihin Haritaları Uygulamalarını Keşfetmek

Öğrenme Boyunca Geri Çağırma

Zihin Haritaları Süreçleri

Bellek

Davranış

Zihin Haritaları İlkeleri

İletişimin Kalıcı Olması

Öğrenmenin Sürekliliğinin Sağlanması

Öğrenmenin Anlamlı Kılınması

Sunum Teknikleri

Yaratıcı ve Etkileşimli Sunum Yapmayı Öğrenme

Zihin Haritalarından Yararlanarak Sunum Tekniklerini Geliştirme

Dinleyicilere Akıldı Kalıcı ve Etkileyici Sunumlar Yapmak